Trail main hiking@2x Motionspår Gulsparven 5 km Gömmaren

Gulsparven utgår från parkeringen vid Långängen och går på opreparerad skogsstig genom barr- och blandskog. Spåret är markerat med gula romber.

To do:
  • Trail main hiking@2x Hiking