Nyboviksbadet

Current

Badavrådan i Kvarnsjön

Uppdatering 200807: Stockholm Vatten och Avfall meddelar att sanering blir klar idag i Gladö. Badvattenprover är tagna och lämnade till analys, man räknar med att svaret kommer inom två-tre arbetsdagar. Mer information på Stockholm Vatten och Avfalls webb:

Det har läckt ut förorenat vatten i Kvarnsjön vid Gladö.

Stockholm Vatten och Avfall fick in en anmälan om lukt av avloppsvatten i Gladö kvarn i tisdags (4/8), varpå felsökning startade. I onsdags hittades avloppsvatten i en dagvattenledning som släpper ut dagvattnet i närheten av badplatsen Nybroviksbadet.

Stockholm Vatten och Avfalls personal arbetar nu i området för att sanera och felsöka vad som hänt. Flödet av avloppsvatten är stoppat. Stockholm Vatten och avfall har detta under uppsikt och den aktuella ledningen kopplas om så att avloppsvattnet leds över till en avloppsledning istället. Varför detta skett, hur länge har utsläppet pågått och när felkopplingen gjordes vet Stockholm Vatten och avfall inte förrän felsökningen är klar.

Huddinge kommun tar just nu prover på badvattnets kvalitet och sätter upp skyltar vid badplatsen. Det är ännu inte fastställt om vattnet inte går att bada i men vi avråder från bad tills vidare.

Accessibility:
  • Near parking
  • Near Public Transport
  • Near toilet
Facilities:
  • Bathing
  • Public Transport
  • Parking
  • Toilet
Directions:

Nyboviksbadet är beläget vid Kvarnsjön i Gladö kvarn, sydöst om Huddinge centrum. Badplatsen nås lätt med bil, cykel eller buss från Huddinge station. Avstånd från Huddinge centrum är knappt 8 km.

Contact us

Huddinge kommun logotyp svart

Huddinge kommun Servicecenter

Har du frågor om vår natur och våra naturvårdsområden maila till kommunens servicecenter