Orlångens naturreservat

To do:
  • Nature reserve
Directions:

Orlången är ett stort reservat med entréer från flera håll. Med bil nås områdets västra och centrala delar via Lännavägen, väg 259. Följ skyltning mot Naturreservat för att parkera vid Balingsta, Sundby eller Ebbadalsvägen. Områdets östra delar och Ågestasjön nås via Ågestavägen/Vidjavägen, följ skyltning mot Naturreservat.

Området är lättillgängligt med buss, och ett flertal bullhållplatser finns i nära anslutning till reservatet, exempelvis Sundby Gård, Smedstorpsvägen och Ågesta Gård. De norra delarna av reservatet nås även lätt med cykel, och cykelparkering finns vid de flesta entréer.

Contact us

Huddinge kommun logotyp svart

Huddinge kommun Servicecenter

Har du frågor om vår natur och våra naturvårdsområden maila till kommunens servicecenter

  • Axenbr2jto2zzeb7c7ax

    Promenera vid Gladövik - tillgänglighetsanpassad led

    Huddinge kommun Oct 26

    Promenera från Sundby gård ned till Björksättra halvön. Leden är rullstolsanpassad med breda stigar och nya fina flytbryggor över sjön Orlången, invigda i juni i år. Vid leden finns flera bänkar att vila på och blicka ut över sjön. Passa på att tända att brasa vid grillplatsen i Gladövy, här finns ett vindskydd och sittplatser, ved läggs ut av kommunen. Så här hittar du hit: Med buss: Ta buss 709 från Huddinge till hållplats Ebbadal. Gå ca 200 m längs med vägen till ent...