Helvetesbrännan

To do:
  • Nature reserve
Directions:

Reservatet ligger ungefär 15 kilometer sydväst om Bräcke. Tag av mot Bensjö. Söder om Östra Stugusjön följs en skogsbilväg nästan ända fram till norra reservatsgränsen. Härifrån utgår markerad stig genom reservatets östra del. Söderifrån finns markerade leder in i reservatet vid Flistersjöns västra ände och från Näbbtjärn.

Contact us

L%c3%a4nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse