Höbergsfjället

To do:
  • Nature reserve
Directions:

Kör väg 340 från Föllinge mot Hotagen. Ta av mot Rörvattnet och följ grusvägen, som så småningom övergår till enskild väg, fram till ledterminalen vid sjön Lill-Kingen. Därifrån får du gå till fots cirka 4 kilometer längs med stigen till Höberg innan du är framme i naturreservatet. Under 2020 kommer informationsskylt att sättas upp vid fjällhemmanet Höberg.

Contact us

L%c3%a4nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse