Ljusberget

To do:
  • Protected nature
  • Nature reserve
Directions:

Följ väg E45 från Östersund, i cirka 9 km mot nordost, till byn Kläppe. Därifrån är det promenad eller cykling längs skogsbilväg cirka en och en halv till tre kilometer, beroende på var parkering sker, fram till naturreservatet. Området ligger vid en väg med vägbom ute vid E45. Området går även att nås med cirka 3,1 kilometers promenad från busshållplats vid E45:an

Contact us

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse