Loke

To do:
 • Nature reserve
Accessibility:
 • Near parking
Directions:

Med bil: Följ väg E45 söderut från Östersund och sväng av mot Tandsbyn. Tag avtagsvägen åt sydost mitt i Tandsbyn och följ den cirka 7 kilometer, sedan ligger naturreservatet på höger sida om vägen. Total körsträcka från Östersund till Lokes naturreservat är cirka 2,5 mil.

Contact us

L%c3%a4nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse

Want to go
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Been there
 • 20181106144549 4 ngi4do.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20170828131301 p6150030 red.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Comment
 • 20170828131301 p6150030 red.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3

  Per Sonnvik

  Reservatet är fint men väldigt svårframkompligt pga alla nedfallna träd. För att öka tillgängligheten vore det väldigt bra om det fanns någon rensad stig i reservatet. Den behöver ju inte vara så lång men det är nog väldigt få som klarar av att vandra i skogen som den ser ut nu.
  Vi stötte på något som såg ut som en gammal körväg i reservatet och på några få ställen såg det ut som att någon försökt rensa den på fallna träd med motorsåg.

  almost 2 years