Strömhöjden

To do:
  • Nature reserve
Directions:

För att komma till naturreservatet från Hotagen, kör från Hotagen mot Valsjöbyn cirka sex kilometer och sväng sedan höger strax efter bron över Valsjön. Följ vägen cirka tre kilometer och sväng sedan vänster in på Hasslingsåfallets parkering. Sedan får du vandra en kilometer på stig.

Contact us

L%c3%a4nsstyr2 cmyk

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse