Area main nature reserve@2x Västanå

Från hällmarkstallskog till frodig ädellövskog. En vandring genom Västanå naturreservat bjuder på kontraster. I den övre delen av branten växer tallarna direkt på berget medan den nedre delen är täckt av lummig lövskog med många av våra ädla lövträd. I norra delen av reservatet rinner Röttleån genom en djup ravin.

To do:
 • Area main nature reserve@2x Nature reserve

Contact us

Jonkopings kommun logotyp svart

Lisa Bergström

Friluftsstrateg

Kontakta oss om du har frågor om Jönköpings natur och friluftsliv.

Want to go
 • Default avatar
Been there
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20190824121807 4 13d28r6
 • Default avatar
Comment
 • Default avatar

  Dag Fredriksson

  Härlig bokskog som i branten mot golfbanan övergår till tallmosse, faktiskt.

  over 3 years