Norra Tjusts skärgård, Naturreservat

To do:
  • Nature reserve
Directions:

Reservatet sträcker sig från Stora Grindö i norr nästan ända ner till Hasselö och Sladö i söder.

Naturreservatet kan endast nås sjövägen. Reguljär båttrafik finns inte. Den norra delen av området med Stora Grindö som huvudö nås från land från Båtsviken vid Lerglo, öster om Loftahammar. Mellersta och södra delen av naturreservatet med Städsholmen och Jutskär som större bebyggda öar nås från land från Hallmare sydost om Loftahammar. En farled passerar rakt genom naturreservatet i nordlig riktning. I övrigt är dock stora delar av skärgården grund och förhållandevis svårnavigerad.

Contact us

Svart  webb   png

Per Markus Jönsson

Naturskyddsenheten, samordnare friluftsliv och LONA