Area main nature reserve@2x Himlingeåsen

Himlingeåsens naturreservat är knappt 22 hektar stort och utgörs av ett ca två kilometer långt åsparti som sträcker sig genom det omväxlande jordbrukslandskapet i centrala delen av Floda församling. Åsens yta upptas till största delen av hagar och öppna betesmarker, där stensättningar och gravfält tyder på en gammal kulturbygd.

To do:
  • Area main nature reserve@2x Nature reserve
Accessibility:
  • Area main near parking@2x Near parking
Directions:

Reservatet nås lättast från vägen mellan Sköldinge och Floda via avtagsvägen mot Himlinge. En iordningställd p-plats finns i reservatets södra del.

Contact us

Katrineholm logotyp rgb

Linda Aldebert