Place main culture@2x Trolleträsk ruin

Ruinen utgör resterna av en medeltida så kallad källarstuga, som användes som ett komplement till en huvudbyggnad. Enligt uppgift uppfördes stugan på 1300-talet av riksrådet Porse Geet.

Grunden till stugan utgörs av en rektangel med två flyglar. Huvudbyggnaden har troligen utgjorts av ett enda rum, med sex smala fönster.

Då ruinen undersöktes år 1938, fann man på murkrönet flera bjälklag, vilket skulle tyda på att byggnaden haft en övervåning i trä.

To do:
  • Place main culture@2x Culture
Directions:

Ligger strax söder om Katrineholm. Förbi ridskolan Trolldal och sen skyltat. En stig om ca 500 meter går från parkeringen till ruinen.

Contact us

Katrineholm logotyp rgb

Linda Aldebert

Kommunekolog/Miljöstrateg