Area main nature reserve@2x Gråthålet naturreservat

Reservatet ligger på båda sidor om gränsen mellan Leksands och Gagnefs kommuner. Området utgörs av en bäckravin med sumpgranskog och omgivande tallskog. Den fuktiga miljön i bäckravinen gör att området aldrig eller sällan har utsatts för skogsbrand. I sänkan finns en hel del död ved som gynnar vedsvampar och här trivs en mängd mossor och lavar. Att besöka området en het sommardag kan vara en svalkande upplevelse nere i den skuggiga miljön. I den delen av reservatet som ligger i Gagnef finns en märkt led.

Namnet Gråthålet kommer från att man trodde sig höra gråt och barnskrik från en myling - enligt svensk folktro en gengångare av ett nyfött barn som blivit mördat.

To do:
  • Area main nature reserve@2x Nature reserve

Contact us

Åsa Rydell

Kommunekolog - Avdelning för strategisk planering

Telefon: 0247-802 29