Trail main hiking@2x Gryssenrundan

För den som vill uppleva naturskog och vildmarkskänsla på nära håll är Gryssenrundan att rekommendera. En naturstig över stock och sten, genom lövbränna och barrskog samt längs sjön Gränsen där det finns en slogbod. Leden startar vid Leksands fågelklubbs stuga och begreppet naturstig betyder att det är nyanlagda stråk genom terrängen och inte längs vältrampade gammal fäbodstigar. Vandringsleden är förlagd så att naturskogen i området verkligen får upplevas. Längs vägen finns skyltar med kortfattad information om djur och natur.

Sjön Gryssen ligger alldeles intill skogsbilvägen som leder till Dala-Floda. En grusad stig leder fram till en slogbod med grillplats 75 meter från p-platsen.

Difficulty: Black - experienced
To do:
  • Trail main hiking@2x Hiking
Length: 4.2 km

Contact us

Åsa Rydell

Kommunekolog - Avdelning för strategisk planering

Telefon: 0247-802 29