Trail main hiking@2x Se människan-stigen

Åkersön är ett tätorsnära naturområde med många kvaliteter. Då lövskogen dominerar är fågellivet rikt och en tidig vårmorgon är konserten på topp. Att uppleva vårens olika framsteg på ett lättillgängligt vis är möjligt här. Den grusade leden slingrar sig fram genom lövskogen, förbi Åkerötjärnen och längs med älven. Det finns flera bänkar att sitta och vila på samt för att njuta av naturen eller något av de spännande konstverken.

Längs vägen finns det läsbara skyltar försedda med telefonnummer som man kan ringa för att få informationen uppläst. Åkersön är lättillgängligt för många och syftet är att barnvagnar och rullstolar, likväl som gående med eller utan god syn, ska kunna ta sig fram på ett bra vis. Det finns även en svartvit ramp för att underlätta för personer med synnedsättning.

Difficulty: Green - simple
To do:
  • Trail main hiking@2x Hiking
Length: 1.5 km

Contact us

Åsa Rydell

Kommunekolog - Avdelning för strategisk planering

Telefon: 0247-802 29