Trail main hiking@2x Skvinleden

Vandringsled norr om Rönnäs och upp mot sjön Skvin Histjärn/Nydammen. Man vandrar idag genom skogen men passerar mängder av spår av människors arbete och slit. Här har på 15-1700-talet funnits en hytta för malmsmältning från gruvorna kring Hisvåla. Utöver hyttruinen finns rester av en kalkugn, kalkbrott och en del andra lämningar från kalkbrytning, som upphörde på 1930-talet.

Difficulty: Blue - medium
To do:
  • Trail main hiking@2x Hiking

Contact us

Kundtjänst

Telefon: 0247-80000