Bo - Askrike gravfält och runristning

To do:
  • Culture
Parking:

Det går att stanna till en stund på Askrikevägen och på omkringliggande vägar.

Directions:

Från Ropsten mot Elfvik på Norra Kungsvägen. Fortsätt genom rondell vid Kyrkviken och tag första väg vänster efter rondellen, Askrikevägen. Gravfältet ligger längs vägen på vänster sida.

Contact us

Lidingo%cc%88 lecture 1 sam

Jerker Idestam-Almquist

Kontakta oss för frågor om Lidingös natur.