Trail main hiking@2x Södergarn 10km spår

10km grusade spår vid Södergarn, mellan Rudboda och Fågelöudde. Spåret går till största delen genom skog. Preparerade skidspår vintertid.

To do:
  • Trail main skiing@2x Skiing
  • Trail main running@2x Running
  • Trail main hiking@2x Hiking
Length: 10.0 km
Surface:

Bra grusade stigar. Delvis på Lidingöloppsspåret.

Parking:

Friluftsparkeringar strax efter korsningen Norra Kungsvägen-Elfviksvägen, vid Furutorp snett emot Furutorpsvägen till vänster om vägen och vid Fågelöuddebadet. Obs det kan vara fullt vid badet sommartid vid badväder.

Address:

Från Furutorpsparkeringen och Fågelöuddes parkering.

Transport:

Buss 204 från Ropsten har flera hållplatser längs Elfviksvägen. Cykelväg från Ropsten.

Directions:

Från Ropsten med cykel eller bil mot Elfvik. Efter korsningen Norra Kungsvägen-Södergarnsvägen-Elfviksvägen parkera vid Korsningen, Furutorp eller vid Fågelöuddebadet.

Contact us

Lidingo%cc%88 lecture 1 sam

Jerker Idestam-Almquist

Kommunekolog