Strandpromenad från Baggeby till Brevik

Difficulty: Blue - medium
To do:
  • Hiking
Length: 7.3 km
Surface:

Varierande. Grusade stigar men också berg. Lättgångna bryggvägar men även trappor nedanför Högberga. Någon sträcka på asfalterade småvägar genom småhusområden. Sträcka nedanför Lidingsberg är naturstig, oländig och särskilt vintertid mycket svårframkomlig.

Hills:

Backar omväxlat med plana partier.

Vegetation:

Sydvända varma sluttningar med mycket lövträd, nyckelbiotoper, fd skogsbeten med pampiga ekar (Larsbergs naturstig), eroderande sumpskog nedom Mölna äng, tallskog, bergiga partier.

Parking:

Parkering vid Baggeby Torg och Baggeby skola. Fåtal platser vid Larsbergs brygga. Friluftsparkering vid Mölna, järnvägsviadukten norr om Södra Kungsvägen och i Brevik, Löparstigen.

Transport:

Lidingötåget med hållplatserna Baggeby, Bodal, Larsberg, Kottla, Högberga och Brevik. Båt, Sjövägen, till Larsbergs brygga från Nybroviken, Saltssjökvarn, Nacka strand och från Frihamnen.

Directions:

Strandstigen ligger på södra Lidingö längs Lilla Värtan.

Contact us

Lidingo%cc%88 lecture 1 sam

Jerker Idestam-Almquist

Kontakta oss för frågor om Lidingös natur.