Trail main hiking@2x Östgötaleden Långsbo - Trollegater

Östgötaledens sträckning från Långsbo till Trollegaters spännande grottor är 23 kilometer. Långa sträckor går på enkelt framkomliga stigar och småvägar, men det även finns några passager som är kuperade och lite mer krävande. Längs leden passerar du Rimforsa tätort och naturreservaten Hallstad ängar, Borgarmon och Klevberget. Några kilometer innan du kommer fram till Trollegater kan du välja att vika av söderut mot Pinnarp. Vindskydd hittar du vid Nedre Långsjön och Hallstad ängar.

To do:
 • Trail main hiking@2x Hiking
Directions:

Den finns många möjliga startplatser längs ledsträckningen. Enklast är att starta i Rimforsa dit du kommer om du kör riksväg 23/34 söderut mot Kisa. Leden passerar riksvägen vid Kinda motell i norra utkanten av Rimforsa. Vandrar du österut kommer du till Långsbo. Och går du västerut passerar du Hallstad ängar, Borgarmon och Klevberget innan du når Trollegater.

Contact us

Rectangle 1  lkpg da r ideer blir verklighet  liggande cmyk

Anders Jörneskog

Kommunekolog, Linköpings kommun

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Linköping.

Want to go
 • 20170314152021 4 10gk2wq
 • Default avatar
 • 20191106210503 4 1mcutsu
 • 20191029010939 4 1r1ev2b
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20191116102738 4 owlg9b
 • Default avatar
 • 20170501142021 4 18al6ul
 • Default avatar
Been there
 • 20170723233716 4 mqtvxa
 • Default avatar
 • Default avatar
Comment
This place is included in the following lists