Rosenkälladämmet

To do:
 • Bird watching
Accessibility:
 • Near parking
 • Near toilet
 • Stroller accessible
 • Wheelchair accessible
Facilities:
 • Entrance
 • Firesite
 • Information
 • Parking
 • Rest area
 • Toilet
Directions:

Ta av från Haningeleden i höjd med Korpvallens fotbollsplaner i Vidingsjö, det är skyltat mot Rosenkällasjön och Kolbyttemon. Följ Rosenkällavägen 1,5 kilometer och tag därefter höger mot Tinnerö. Fortsätt två kilometer tills du ser entrén på vänster sida.

Contact us

Rectangle 1  lkpg da r ideer blir verklighet  liggande cmyk

Naturgruppen

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.