Trail main hiking@2x Ekelundaleden

Ekelundaleden är en cykelbar vandringsled som binder samman den Stora Alvarleden i söder med Ölandsleden i norr.

Leden går på en gammal brukningsväg mellan Ekelunda och Frösslunda byar, standarden på leden är därför enkel. Leden markeras med stenrösen, och vid stenmurarna finns breda stättor uppsatta för att lätt kunna färdas med cykel. Söder om Ekelunda by kan det periodvis finnas vattensamlingar och då kan stövlar vara bra att ha. Betande djur finns i området stora delar av året.

Leden startar vid parkeringen nordost om Ekelunda by och går sedan söderut till Stora Alvarleden på Frösslunda alvar. Första delen genom byn följer ni de röda träpilarna, därefter är leden markerad med stenrösen.

Stora Alvarleden tar dig vidare till Frösslunda by och Resmovägen i söder eller västerut till Karlevi.

Norrut, från parkeringen vid Ekelunda, leder Ölandsleden till naturreservatet Dröstorp med Dröstorps ödeby och vidare till byn Skarpa Alby.

To do:
  • Trail main hiking@2x Hiking
Length: 1.7 km

Contact us

Mo%cc%88rbyla%cc%8anga vapen.svg

Matheus Tholin

Natur- och fritidsutvecklare

0485-474 92