Båsebergsskogen Nature Reserve

The area is located about 5 km northwest of Godegård's church in Motala. The highest parts reach about 195 meters above sea level. Here is a hilly coniferous mixed forest where you will find blueberries. There is also elements of swamp forest areas. There are some really old, often late-grown pines and spruces and plenty of dead wood.

The nature reserve is managed by the Länsstyrelsen Östergötland.

To do:
  • Nature reserve
Directions:

Vägbeskrivning: Sväng av vid Hälla i Godegård mot Båseberg. Vid Båseberg-Stortorpet ta höger mot Svenshult-Hulutorp. Följ skyltningen Naturreservat. Naturreservatet ligger på vänster sida vid Svenshult.

Contact us

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

  • 20 naturreservat i Motala kommun

    Apr 27

    I Motala kommun finns det idag 20 naturreservat. Naturreservat bildas av länsstyrelsen eller kommunen för att bevara den biologiska mångfalden eller värdefulla naturmiljöer. I den här artikeln presenteras ett antal av naturreservaten. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärdena. Skogsbruk kan till exempel förbjudas för att bevara och gynna naturvärden knutna till gammal skog. Syftet med reservatet avgör vilka begränsningar som ...