Bredsjömossen nature reserve

Bredsjömossen nature reserve is about 220 ha in size and is located by Bredsjön 7 km northeast of Godegård church in Motala. The nature offers varied nutrient-rich and nutrient-poor habitats. For example, there are herb-rich spruce forests, swamp forest mosaics and open bogs.

Bredsjömossen nature reserve can offer experiences of wilderness with bogs surrounded by varied forest. Swamp forest mosaic, deciduous forest and pine mosses. Here you can discover traces of beaver and hear the Common Snipe while wandering across the wetland and especially along the shores of Bredsjön.

The nature reserve is managed by Länsstyrelsen Östergötland.

To do:
  • Nature reserve
Accessibility:
  • Near parking
Directions:

Vägbeskrivning: Reservatet ligger ca 7 km NO om Godegård kyrka. Kör från Godegård norrut på Godegårdsvägen i ca 6 km. Tag av mot öster och kör vidare i ca 850 m. tag av mot öster och kör till vändplanen.

Contact us

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

  • 20 naturreservat i Motala kommun

    Apr 27

    I Motala kommun finns det idag 20 naturreservat. Naturreservat bildas av länsstyrelsen eller kommunen för att bevara den biologiska mångfalden eller värdefulla naturmiljöer. I den här artikeln presenteras ett antal av naturreservaten. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärdena. Skogsbruk kan till exempel förbjudas för att bevara och gynna naturvärden knutna till gammal skog. Syftet med reservatet avgör vilka begränsningar som ...