Hälla ädellövskog nature reserve

Hälla ädellövskog nature reserve is almost 22 ha in size and is located about 1 km northwest of Godegård church in Motala. The area is very beautiful with varied deciduous forest types that offer abundant spring flowering and a lot of birdsong in early summer. Here, visitors can experience different types of deciduous forest, from low-growing oak forest, birch forest, ash bog, to thriving deciduous forest grove.

The nature reserve is managed by Länsstyrelsen Östergötland.

To do:
  • Nature reserve
Accessibility:
  • Near parking
Directions:

Hälla ädellövskog ligger nära Godegårds idrottsplats

Contact us

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

  • 20 naturreservat i Motala kommun

    Apr 27

    I Motala kommun finns det idag 20 naturreservat. Naturreservat bildas av länsstyrelsen eller kommunen för att bevara den biologiska mångfalden eller värdefulla naturmiljöer. I den här artikeln presenteras ett antal av naturreservaten. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärdena. Skogsbruk kan till exempel förbjudas för att bevara och gynna naturvärden knutna till gammal skog. Syftet med reservatet avgör vilka begränsningar som ...