Hästtumla pine forest nature reserve

The reserve is about 33 ha and is located 10 kilometers north of Kristbergs church in Motala. The area is part of a cluster of valuable forest areas that are characterized by rock and bog mosaics with sparse natural pine forest. The natural values are linked to the old pines, the late-grown spruces and the sparsely occurring decaying wood of mainly pine. A hiking trail runs through the area, which also goes through Fågelmossen nature reserve, Bromossen nature reserve and Stora Boda nature reserve.

The nature reserve is managed by Länsstyrelsen Östergötland.

To do:
 • Nature reserve
Directions:

Från Borensberg tag länsväg 211 norrut, efter ca 15 km sväng vänster vid Hättorp. Följ denna väg ca 5 km, tag sedan vänster och kör i drygt 2,5 km söderut. Reservatet ligger sedan på vänster sida om vägen (öster om vägen).

Contact us

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

 • 20 naturreservat i Motala kommun

  Apr 27

  I Motala kommun finns det idag 20 naturreservat. Naturreservat bildas av länsstyrelsen eller kommunen för att bevara den biologiska mångfalden eller värdefulla naturmiljöer. I den här artikeln presenteras ett antal av naturreservaten. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärdena. Skogsbruk kan till exempel förbjudas för att bevara och gynna naturvärden knutna till gammal skog. Syftet med reservatet avgör vilka begränsningar som ...

 • Vandra genom naturreservaten vid Fågelmossen

  Jun 11

  En vandringsled gör en slinga runt fyra naturreservat i området vid Fågelmossens naturreservat. Det är enkelt att ta kortare rundor, men om man vill kan man gå hela sträckan som går genom Fågelmossen NR, Hästtumla NR, Stora Boda NR och Bromossen NR. Totalt finns 1,2 mil sammanhängande led. Leden är uppmarkerad med orange färg, och det finns längsmed vägen pilar som visar vart man ska ta vägen. På vägen finns det ett antal rastplatser och vindskydd. Det finns en ledkarta so...