Lustigkulle nature reserve

The area is located north of Karlsby community next to the road to Godegård. The area includes a large wooded hill that rises about 30 m above the surrounding flat landscape. Lustigkulle nature reserve is overgrown with up to 300-year-old pines. In the shiny bark of the old pines there are plenty of insect holes from beetles, which after hatching and developing inside the wood, have eaten out of the coarse bark. The woodpeckers' eager search for the insects leaves traces in standing and lying tree trunks.

The nature reserve is managed by Länsstyrelsen Östergötland

To do:
  • Nature reserve
Directions:

Vägbeskrivning: Man kan nå reservatet från väg 34 Borensberg - Motala. Från denna tar man av norrut mot Karlsby som man passerar. Reservatet ligger i direkt anslutning till vägen ca 1 km norr om Karlsby. Närmaste busshållplats ligger vid väg 34.

Contact us

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

  • 20 naturreservat i Motala kommun

    Motala kommun Apr 27

    I Motala kommun finns det idag 20 naturreservat. Naturreservat bildas av länsstyrelsen eller kommunen för att bevara den biologiska mångfalden eller värdefulla naturmiljöer. I den här artikeln presenteras ett antal av naturreservaten. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärdena. Skogsbruk kan till exempel förbjudas för att bevara och gynna naturvärden knutna till gammal skog. Syftet med reservatet avgör vilka begränsningar som ...