Hiking trail between Sjöbo- Knäppan and Charlottenborg

From Sjöbo-Knäppan nature reserve, you can easily walk south on the yellow-marked hiking trail to the Charlottenborg area through nature and a pasture where sheep graze in summer. The red marked hiking trail then takes you to Staffanstorps nature reserve.

Remember to keep the dog on a leash in the sheep pastures and to always make sure that the gates are closed behind you!

To do:
 • Hiking
Length: 1.5 km

Contact us

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

 • Vandra i närnatur mellan Sjöbo-Knäppan och Staffanstorp

  Dec 05

  Skyltar och markerade leder gör det lätt att hitta i naturen kring Motala. Här hittar du en karta med vandringsleder och förslag på stigar och vägar i naturen öster om Motala stad. Lederna går delvis i hagmarkerna i Charlottenborg mellan Sjöbo-Knäppans naturreservat och Staffanstorps naturreservat. Under sommarsäsongen går betesdjur i dessa. Djuren hjälper till att hålla områdena öppna från sly och främjar bland annat blomrikedomen. Det finns en gulmarkerad vandringsled so...

 • Förslag till vandringstur mellan Staffanstorp och Sjöbo-Knäppan genom Charlottenborgs betesmarker

  Apr 27

  Ett bra förslag till promenad i tätortsnära natur i Motala är att följa de markerade lederna i Staffanstorps naturreservat genom Charlottenborgs hagmarker och vidare till Borenshult genom Sjöbo-Knäppan naturreservat. Totalt är det en sträcka på bara ca 4-5 km beroende på vilken väg man väljer, men det finns mycket att se på vägen! I Staffanstorp finns det tre markerade vandringsleder: gul, röd och blå. Genom Charlottenborg kan man välja mellan en gul och en röd led. I Sjöb...