Sjöbo-Knäppan nature reserve

Do as the people of Motala did at the beginning of the 20th century - bring your lunch to "Gröna plan" in the nature reserve Sjöbo-Knäppan!

In the reserve you will find a bird tower, marked trails and benches with tables where you can rest. The nature is charachterized by its mixed deciduous forest and orchid fens. Sjöbo-Knäppan nature reserve is beautifully situated by Lake Boren. Several paths in the reserve are adapted for accessibility, for example the path between Sjöbotorpet and Gröna plan. In the reserve, deciduous forests alternate with grazed pastures and orchid fens. The entire reserve is located on old cultivated land and has been used for grazing and mowing for a long time. The history of the reserve is revealed, among other things, by the ruins of the medieval farm Torpa and a well-preserved hunting pit.

The nature reserve is managed by Motala kommun.

To do:
 • Protected nature
 • Recreation area
 • Nature reserve
 • Editor's choice
Accessibility:
 • Near parking
 • Near toilet
 • Wheelchair accessible
Directions:

The northern parts of the area, by the croft Sjöbo, are easily accessible and can be reached by both car and bicycle. Parking is available at the croft Sjöbo. The reserve is also within walking distance from Motala city. Local buses stop at Ekenäs, which is less than a kilometer from the reserve

Contact us

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

 • Grattis Sjöbo-Knäppan 20 år!

  Feb 23

  I oktober 2015 är det 20 år sedan Sjöbo-Knäppan blev naturreservat. Detta vill vi uppmärksamma genom att ge ut en särskild broschyr om naturreservatets historik. Reservatet bildades 1995 av Motala kommun. Anledningen var att området är hem åt skyddsvärda växt- och djurarter samt rymmer hela biotoper som är hotade i form av sumpskog och extremrikkärr. Området är också mycket värdefullt för det rörliga friluftslivet.

 • 20 naturreservat i Motala kommun

  Apr 27

  I Motala kommun finns det idag 20 naturreservat. Naturreservat bildas av länsstyrelsen eller kommunen för att bevara den biologiska mångfalden eller värdefulla naturmiljöer. I den här artikeln presenteras ett antal av naturreservaten. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärdena. Skogsbruk kan till exempel förbjudas för att bevara och gynna naturvärden knutna till gammal skog. Syftet med reservatet avgör vilka begränsningar som ...

 • Vätternrundans MTB-bana leder dig på cykel runt i Motalas vackra natur

  May 28

  MTB-banan går på lokala cykelvägar och i terrängen runtom i Motala och invigs som en del i Vätternrundans jubileumsfirande 2015. MTB-banan är skänkt som en gåva från Vätternrundan till kommunen och dess invånare där det underliggande syftet är att bidra till en bättre folkhälsa samt få fler människor i Motala att cykla. Den bidrar också till att skapa en led där turister kan uppleva och få se Motala. Ledens längd och struktur Längd: ca 37 km Struktur: Ledens olika miljöomb...

 • Ny spång i Sjöbo-Knäppan!

  May 06

  Nu är den nya spången i Sjöbo-Knäppan klar! Spången går genom gransumpskogen och kopplar samman kalkkärret med vägen i söder. Inom kort kommer vi även att uppdatera Naturkartan med sträckningen. Ut och testa i vårsolen :)