Starting point for Östgötaleden - Rundslinga in Tjällmo's forest

The starting point for Östgötaledens Rundlinga (path that lopps into it self again) in Tjällmoskogarna is at Hagstugan's car park north of Tjällmo. There is plenty of parkingspots here. You can also fill the water bottle inside the blue door on Hagstugan's south end. The ssociation TGOK takes care of Hagstugan, the car park and this starting point. There are two rundslingor you can choose from 20 km and 10 km respectively. The longer rundslingan also connects to Skönnarboleden in the north and then on to Kärnskogsmossen if one want to hike for several days. Here we are also planning to build a barbecue area and countertop in the spring of 2021.

To do:
  • Exercise facility
  • Hiking
Accessibility:
  • Near parking
Facilities:
  • Entrance
  • Parking
Directions:

Kör genom Tjällmo och sväng mot Godegård cirka två kilometer norr om samhället. Det är skyltat elljuspår. Fortsätt ytterligare ett par kilometer. Sväng där det är skylt som visar till Hagstugan.

Contact us

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.