Stora Boda nature reserve

The reserve is just over 60 ha and is located 10 kilometers north of Kristbergs church in Motala. The area is part of a cluster of valuable forest areas that are characterized by rock and bog mosaics with mostly sparse natural pine forest. The nature reserve also has a hight and elements of more nutritious land. The natural values are linked to the late-grown spruces, the old pines and the mouldering wood of mainly pine. The area is also an important reproduction area for capercaillies.

The nature reserve is managed by Länsstyrelsen Östergötland.

To do:
 • Nature reserve
Directions:

Reservatet ligger ca 10 km norr om Kristbergs kyrka. Ta länsväg 211 (Borensberg-Tjällmo). Ca 10 km norr om Borensberg (i höjd med Lund) sväng av mot Karlsby. Följ vägen (nr 1100) ca 4,4 km, in på skogsbilsvägen till höger finns en parkeringsficka.

Contact us

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

 • 20 naturreservat i Motala kommun

  Apr 27

  I Motala kommun finns det idag 20 naturreservat. Naturreservat bildas av länsstyrelsen eller kommunen för att bevara den biologiska mångfalden eller värdefulla naturmiljöer. I den här artikeln presenteras ett antal av naturreservaten. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärdena. Skogsbruk kan till exempel förbjudas för att bevara och gynna naturvärden knutna till gammal skog. Syftet med reservatet avgör vilka begränsningar som ...

 • Vandra genom naturreservaten vid Fågelmossen

  Jun 11

  En vandringsled gör en slinga runt fyra naturreservat i området vid Fågelmossens naturreservat. Det är enkelt att ta kortare rundor, men om man vill kan man gå hela sträckan som går genom Fågelmossen NR, Hästtumla NR, Stora Boda NR och Bromossen NR. Totalt finns 1,2 mil sammanhängande led. Leden är uppmarkerad med orange färg, och det finns längsmed vägen pilar som visar vart man ska ta vägen. På vägen finns det ett antal rastplatser och vindskydd. Det finns en ledkarta so...