Trolleflod nature reserve

A visit to Trolleflod nature reserve can stimulate your imagination! Here is a lot of diversity of both large and small dimensions. In the "troll forest" you can discover both swamp forests, bogs and marshes. But if you sharpen your eyes, you can see in to the small world of rare and exciting species.

The nature reserve is managed by Länsstyrelsen Östergötland.

To do:
  • Nature reserve
Accessibility:
  • Near parking
Directions:

Vägbeskrivning: Följ väg 211 norrut från Tjällmo. Sväng vänster på väg 51. Reservatet ligger i anslutning till väg 51.

Contact us

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

  • 20 naturreservat i Motala kommun

    Apr 27

    I Motala kommun finns det idag 20 naturreservat. Naturreservat bildas av länsstyrelsen eller kommunen för att bevara den biologiska mångfalden eller värdefulla naturmiljöer. I den här artikeln presenteras ett antal av naturreservaten. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärdena. Skogsbruk kan till exempel förbjudas för att bevara och gynna naturvärden knutna till gammal skog. Syftet med reservatet avgör vilka begränsningar som ...