Outdoor gym in Fålehagen

At the outdoor gym in Fålehagen, you can exercise your body out in the fresh air. Equipment available includes armrest, squats / shoulder presses, chin railing, dip railing, stretch surface, sit-up bench, balance planks. Instructions that describe how to best perform the exercises are posted on the tools.

To do:
  • Outdoor Gym
Facilities:
  • Information

Contact us

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

  • Vätternrundans MTB-bana leder dig på cykel runt i Motalas vackra natur

    Motala kommun May 28

    MTB-banan går på lokala cykelvägar och i terrängen runtom i Motala och invigs som en del i Vätternrundans jubileumsfirande 2015. MTB-banan är skänkt som en gåva från Vätternrundan till kommunen och dess invånare där det underliggande syftet är att bidra till en bättre folkhälsa samt få fler människor i Motala att cykla. Den bidrar också till att skapa en led där turister kan uppleva och få se Motala. Ledens längd och struktur Längd: ca 37 km Struktur: Ledens olika miljöomb...