Place main entrance@2x Erstavik: Entré Drevinge

När du passerat viadukten under Saltsjöbadsleden är du inne i en bördig dalgång där människor har brukat jorden åtminstone sedan järnåldern. I slänten till höger finns ett gravfält från den tiden och spår av gamla Drevinge by. Till vänster ligger idag en stor ridanläggning. Det är lätt att gå eller cykla på Erstaviksvägen och på några av småvägarna som möter. Vägnätet har funnits i många hundra år. Långa diken och alléer är andra spår av det livaktiga jordbruk som bedrivits här. Idag bidrar vallodling och hästar till att hålla åkrar och ängar öppna. Om du tar av västerut på den närmast korsande vägen hamnar du i kanten av Saltsjöbadens golfbana och kan fortsätta mot Fisksätra. För en längre vandring - fortsätt fram till Gröna spåret, och ta det till Hellasgården eller Solsidan.

To do:
  • Place main culture@2x Culture
Accessibility:
  • Place main near public transport@2x Near Public Transport
Facilities:
  • Place main bus stop@2x Public Transport
  • Place main info@2x Information
  • Place main entrance@2x Entrance
Directions:

För en tur till fots kan du ta Saltsjöbanan till Österviks station. Gå ner till Saltsjöbadsvägen och följ den västerut cirka 500 meter, så är du framme där Erstaviksvägen börjar. Gångbana saknas tyvärr på sträckan. Om du kommer med bil är det bättre att starta vid entrén söder om Fisksätra. Det går inte att parkera vid Drevinge-entrén.

Contact us

Logo staende orange 300ppi frilagd

Karl Bengtson

Naturförvaltare