Erstavik: Entré Fisksätra

Accessibility:
  • Near parking
Facilities:
  • Entrance
  • Information
  • Parking
Directions:

Från Fisksätra station (Saltsjöbanan) kan du följa Fisksätravägen västerut, eller gå genom bostadsområdet. Parkeringen ligger intill en bensinstation och en restaurang. Du kommer in i Erstaviksområdet via en tunnel under Saltsjöbadsleden.

Contact us

Lindgren Sofia

Koordinator, Förvaltning utemiljö