Vindskydd vid Velamsund

Facilities:
  • Rest area
  • Shelter
Directions:

Drygt 500 meter väster om den allmänna parkeringen vid Velamsunds gård. Följ motionsspåret västerut från vägen ungefär 300 meter. Därefter stig till vänster in i skogen.

Contact us

Logo staende orange 300ppi frilagd

Lindgren Sofia

Koordinator, Förvaltning utemiljö