Place main naturalvalue@2x Ol-Larsbergen

Ol-Larsbergen Ol-Larsbergen är ett välutvecklat åsnät med 4-5 rullstensåsar som formats av inlandsisen när den avsmälte, för ca 8 500 år sedan. De högsta kraftigare kullarna når 212-213 m.ö.h. Dessa är plana i överytan och uppbyggda till en nivå som överensstämmer med HK-nivån (högsta kustlinjen). De har bildats under Ancylussjöns yta. Enstaka ryggar inom Ol-Larsbergen når dock över 215 m.ö.h., utan planbildning, vilket visar att de avsatts ovan vattenlinjen, helt subglacialt (under isen). Åsarna slingrar sig i olika riktningar, de finns inom en mindre yta och är relativt glest bevuxna så att man får en fin bild av deras former. Det finns stigar längs flera av åskrönen, den tydligaste är en anslutande del till Gästrikeleden.

To do:
  • Place main naturalvalue@2x Protected nature