Trail main running@2x Abborrebergs elljusspår

Abborrebergselljusspår är 2,4 km långt och lättsprunget. Här finns bara några få små backar. Skogen domineras av gammal vacker tallskog. Lamporna är tända på morgonen kl. 6.00 till gryning och från skymning till kl. 22.00. Entré är densamma som till Abborrebergsleden.

To do:
  • Trail main running@2x Running
Length: 2.4 km