Glan

To do:
  • Fishing
Directions:

Sjön är stor och det finns många vägar hit och många platser att fiska på. För båtfiskaren är Ljusfors småbåtshamn en bra utgångspunkt. Hit kommer du om du tar E4:an västerut från Norrköping, svänger av mot Skärblacka vid Klinga trafikplats, fortsätter genom Skärblacka och därefter tar höger mot Orga kvarn. Sedan tar du höger in på Orgavägen, vänster när du passerat Orga kvarn och sedan höger in på parkeringen vid hamnen.

För att ta dig till de fina isfiskeplatserna söder om Ryssäs kan du ta väg 51 västerut från Norrköping mot Finspång. Sväng av mot Svärtinge och kör genom samhället. Ett stycke efter att du passerat centrum finns en bussvändplan på vänster sida av vägen där du kan du parkera.