Prästgårdsleden

To do:
  • Hiking
Length: 5.3 km
Directions:

Kollektivtrafik: Åk linje 480 eller 482 till hållplats Skärblacka centrum. Följ Stationsvägen söder ut. Fortsätt längs Hasselvägen och ta vänster in på Prästgårdsvägen. Härifrån utgår leden vid Östra entrén. Observera att det inte finns någon möjlighet att parkera bilen här.

Bil: Åk E4 mot LInköping, följ skyltning mot Skärblacka. Följ Bergslagsvägen 215, i Skärblacka centrum sväng in på Stationsvägen. Passera över järnvägen, genom villasamhället. Vid Sörgårdsvägen finns möjlighet att parkera bilen vid informationstavlan.