Area main nature reserve@2x Ånnaboda naturreservat

I naturreservatet Ånnaboda finns dramatiska bergsbranter, gammal barrskog, myrar och bäckar, men också lätt tillgängliga stränder och badplatser runt Ånnabosjön. Vid Falkasjön med Falkaberget finns stigar, rastplatser och stränder för bad eller fiske. I nära anslutning till reservatet finns även camping, skidbackar, evenemang, café, restaurang, övernattningsmöjligheter och mycket mer.

Reservatet ingår i Natura 2000, som är EU:s nätverk för värdefull natur.

To do:
 • Area main nature reserve@2x Nature reserve
Accessibility:
 • Area main stroller accessible@2x Stroller accessible
 • Area main near parking@2x Near parking
 • Area main near public transport@2x Near Public Transport
 • Area main near toilet@2x Near toilet
Directions:

Kör mot Garphyttan och följ sedan skyltning mot Ånnaboda. Länstrafiken Örebro kör upp till konferensanläggningen Ånnaboda. Därifrån är det ca 300 meter ner till naturreservatet. Med buss tar du dig till hållplatsen Ånnaboda.

Contact us

Kommunlogotyp farg1

Servicecenter

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv. Tel: 019-211000

 • Rual5y6iw8jlyhyzje1g

  Nya tillgänglighetsramper vid badplatser

  Örebro kommun Jul 19

  Från och med i sommar finns två nya tillgänglighetsramper vid kommunens badplatser. De nya ramperna finns i Ånnabosjön i Ånnaboda och Lögardammen i Latorp. Sedan tidigare finns ramper för rullstol även vid Hampetorp, Ässundet och Alnängsbadet.

 • N8og80qzvlicrrqoxv6w

  Invigning av pumptrack i Ånnaboda

  Örebro kommun 31 Aug 11:00

  Lördag den 31 augusti kl. 11.00 inviger vi den nya pumptracken i Ånnaboda. Under sommaren har en utveckling av cykling skett i Ånnaboda. Örebro kommun har anlagd en ny pumptrack. Pumptracken i Ånnaboda är uppbyggd av packade massor. Det finns flera slingor och hopp som passar både vuxna och barn. Pumptracken har finansierats av Region Örebro län och Bergslagens cycling för att utveckla cyklingen i Ånnaboda med inriktning till att få fler familjer aktiva. Vi tror det komm...