Derbol naturreservat

To do:
  • Nature reserve
Accessibility:
  • Near parking
  • Near Public Transport
Directions:

Derbol ligger på östra sidan om Hampetorp. Parkering till reservatet finns vid färjelägret där färjan till Vinön går. Länstrafiken Örebros bussar går till Hampetorps färjeläger. Därifrån leder en stig in i reservatets västra del.

Contact us

Kommunlogotyp farg1

Servicecenter

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv. Tel: 019-211000