Area main nature reserve@2x Nasta marmorbrott naturreservat

Naturreservatet Nasta marmorbrott är en dramatisk blandning av kultur och natur. Det gamla stenbrottet är idag vattenfyllt. Kring detta trivs många olika växter som gynnas av kalken i berggrunden. Bl.a. finns här den ovanliga lilla blomman Hällebräcka.

To do:
  • Area main nature reserve@2x Nature reserve
Accessibility:
  • Area main near parking@2x Near parking
Directions:

Nasta marmorbrott ligger cirka 16 kilometer nordost om Örebro centrum. Kör vägen mot Fellingsbro. Sväng in mot Nasta efter cirka 13 km. Fortsätt sedan vägen fram och ta den tredje vägen till höger. En mindre skogsbilväg leder dig fram till ett större marmorbrott där det finns plats att parkera. Naturreservatet ligger öster om detta gamla brott.

Contact us

Kommunlogotyp farg1

Servicecenter

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv. Tel: 019-211000