Area main nature reserve@2x Sörön naturreservat

Ett litet naturreservat intill Kvismaren. Bedövande vackert om våren med blåsippor, vitsippor och vårärt. Sörön är uppbyggd av moränryggar. Dessa sticker upp ur de lägre, flacka leravlagringarna som dominerar slättbygden i Kvismardalen. Före den stora sjösänkningen i slutet av 1800-talet omgavs moränryggarna av sankängar som översvämmades vid vårfloden, och Sörön var då en ”ö” som namnet antyder.

Reservatet ingår i Natura 2000, som är EU:s nätverk för värdefull natur.

To do:
 • Area main nature reserve@2x Nature reserve
Accessibility:
 • Area main near parking@2x Near parking
 • Area main near toilet@2x Near toilet
Directions:

Från Örebro kör väg 207 (Hjälmarevägen) österut. Efter ca 1,2 mil på väg 207sväng av höger mot Bärsta. Från Bärsta finns skylt mot Sörön söderut. Från väg 52 tag avtagsvägen norrut, ca 3 km öster om Sköllersta, och följ vägskyltning mot naturreservatet Kvismaren. Från Norrbyås kyrka åker du mot Bärsta/Stora Mellösa. I Bärsta följ skylt mot Sörön. Parkering finns både strax söder om gården Husön eller 400 meter längre söderut vid reservatsgränsen. En markerad stig leder mellan Sörön och Kvismaren.

Contact us

Kommunlogotyp farg1

Servicecenter

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv. Tel: 019-211000

Want to go
 • 20190616010243 4 1r58l8o
 • 20190406174842 4 1cacmc0
 • 20180902153605 4 nhyokt
 • Default avatar
 • Default avatar
Been there
 • Default avatar
 • 20190406174842 4 1cacmc0
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20171119151901 4 heyozh
Comment
 • Default avatar

  Åsa

  Besökte dena vackra plats i mitten av april när blåsipporna fortfarande blommadebocg vitsipporna lyste vitt i den blida grönskan. Bra promenadstigar som kan tas med vagn/rullator/rullstol till viss del. Bra fikabord i mitten av reservatet. Väl värt ett besök!

  almost 4 years