Area main nature reserve@2x Varbergaskogen naturreservat

Varbergaskogen är något så ovanligt som ett riktigt stort skogsområde mitt inne i staden. Storleken gör att det finns många olika typer av miljöer att besöka. Mörka fuktiga granskogar, pelarsalar med stora tallar och ljusa björkklädda lövdungar.

To do:
 • Area main nature reserve@2x Nature reserve
Accessibility:
 • Area main wheelchair accessible@2x Wheelchair accessible
 • Area main stroller accessible@2x Stroller accessible
 • Area main near public transport@2x Near Public Transport
Directions:

Vabergaskogen ligger cirka 4 km från Örebro centrum. Med buss kan du ta dig dit genom att gå av på exempelvis någon av hållplatserna Varberga torg eller Vaktelvägen.

Contact us

Kommunlogotyp farg1

Servicecenter

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv. Tel: 019-211000

 • Gifaktpzvpu4gxdimwqr

  Platser för barnäventyr!

  Örebro kommun Sep 30

  I Varbergaskogen har under året skapats nya platser där lek och träning står i centrum. Tarzandjungel, Myrans lekplats samt möjligheter till utomhusträning genom crossfit, parkour och ett nyrustat motionsspår är en del av satsningarna. Gränsen mellan naturreservatet och de omgivande parkmiljöerna har minskats genom att skogen öppnats upp och lekmiljöer leder in i skogen.