Salem är en historisk kommun med många kulturhistoriskt intressanta miljöer. I Bornsjöområdet finner man både en skön och orörd natur och ett gammalt landskap med många fornminnen.

Scroll down

Salem är en vacker förortskommun med rötter i 1100-talet. Söder om motorvägen ligger det charmiga villasamhället Rönninge och det hemtrevliga 1960-talsområdet Salem som domineras av radhus. Norr om motorvägen finns fantastiska rekreationsområden runt Bornsjön med naturreservat av riksintresse. Här kan du promenera i den ostörda naturen och stanna till vid spännande kulturhistoriska sevärdheter. Den välkända Salems kyrka från 1100-talet ligger vackert vid Bornsjöns södra strand. Sjön är reservvattentäkt för Storstockholm och vattnet är så rent att det bara behöver filtreras långsamt för att kunna drickas.

Activity feed