Place main generic@2x Bornsjöns friluftsområde

Trakten kring Bornsjön är en synnerligen värdefull miljötillgång, rik på kulturhistoriska minnesmärken från olika tidsepoker. Fornlämningarna är många, intressanta och de flesta, huvudsakligen gravfält, återfinns söder och väster om sjön och vittnar om den dåtida bygdens utbredning. Området är väl försörjt med parkerings och rastplatser, informationsskyltar, kartor, kulturmärkning m m. Detta underhålls av Stockholm Vatten AB. Vid Bergaholm finns startplats för en naturstig, där du kan välja olika längd mellan 3,5 och 8 km. Vid Skårby intill Bergaholmsvägen ligger en återskapad våtmark Skårbydammen.

To do:
  • Place main culture@2x Culture
  • Place main child adventure@2x Children's adventure
  • Place main hiking@2x Hiking
Accessibility:
  • Place main near parking@2x Near parking
Facilities:
  • Place main resting@2x Rest area
  • Place main info@2x Information
  • Place main parking@2x Parking