Place main generic@2x Bornsjöns friluftsområde

Trakten kring Bornsjön är en synnerligen värdefull miljötillgång, rik på kulturhistoriska minnesmärken från olika tidsepoker. Fornlämningarna är många, intressanta och de flesta, huvudsakligen gravfält, återfinns söder och väster om sjön och vittnar om den dåtida bygdens utbredning. Området är väl försörjt med parkerings och rastplatser, informationsskyltar, kartor, kulturmärkning m m. Detta underhålls av Stockholm Vatten AB. Vid Bergaholm finns startplats för en naturstig, där du kan välja olika längd mellan 3,5 och 8 km. Vid Skårby intill Bergaholmsvägen ligger en återskapad våtmark Skårbydammen.

To do:
  • Place main hiking@2x Hiking
  • Place main child adventure@2x Children's adventure
  • Place main culture@2x Culture
Accessibility:
  • Place main near parking@2x Near parking
Facilities:
  • Place main info@2x Information
  • Place main parking@2x Parking
  • Place main resting@2x Rest area