Trail main hiking@2x Bornsjöns naturstig

Bornsjöns naturstig har anlagts av Stockholms stad vid Stenbrottet intill Bergaholmsvägen strax öster om Bergaholm. Här bröts sten för tillverkning av makadam under första delen av 1900-talet. Vid start och mål finns parkeringsplats, bord och bänkar (några under tak), grillplats, toalett, samt informationstavlor. Hela stigen är ca 8 km, men du kan vika av på flera ställen om du vill gå kortare sträckor. Rastplatsen är tillgänglig även för rörelsehindrade besökare.

To do:
  • Trail main hiking@2x Hiking
Want to go
  • Default avatar
  • 20190714104805 4 j86qf2
  • Default avatar
Comment
This place is included in the following lists