Trail main hiking@2x Sjuhäradsleden, etapp 7

Etappen går till största delen i skogsmark på skogsvägar. Även vissa beteshagar med djur passeras. Etappens sista 3,6 km går på asfalterad gång och cykelbana. På denna sträckan får man använda naturen som sittplats då det inte finns några iordninggjorda rastplatser.

To do:
  • Trail main hiking@2x Hiking
Length: 11.5 km