Place main culture@2x Runsten Järnvägsparken

Stenens material är granit och den är skadad i norra kanten. Höjden är 205 cm hög, bredden 170 cm och tjockleken 125 cm. Ristningen som är på dess nordvästra sida upptar en yta om 150 cm × 70 cm. Runhöjden är sex centimeter. Ornamentiken går i Urnesstil: Pr 4, vilket daterar den till tusentalets andra hälft och den är ristad av den produktive runmästaren Öpir som annars var mest verksam i Uppland.

Runstenen har tidigare legat cirka femtio meter längre söderut utmed järnvägen i Södertälje. Den flyttades 1888 till parken bakom stadshotellet och 1933 till sin nuvarande plats vid stationen.

Nusvenska: Holmfast och Rodälv de ristade runorna efter … Ingefast sina söner, som hade varit (på vikingafärd) västerut. Men Öpir ristade.

To do:
  • Place main culture@2x Culture
Accessibility:
  • Place main wheelchair accessible@2x Wheelchair accessible
Directions:

Runstenen står i Järnvägsparken vid Södertälje station i Södertälje centrum.

Contact us

Sk smal svart

Naturvårdarna

Naturcentrum på Södertälje kommun - Naturvård, friluftsliv och reservatsförvaltning

Telefon: 08-523 010 00